Zhonghua Renmin Gongheguo Yindu Gongheguo guan yu Zhongguo Xizang di fang he Yindu zhi jian de tong shang he jiao tong xie ding wen xian = Krung-hwa mi dmangs spyi mthun rgyal khab dang Hin-du spyi mthun rgyal khab gnyis nas Krung-goʾi Bod sa gnas dang Hin-duʾi bar gyi tshong ʾbrel dang ʾgrim ʾgrul skor gyi gros chod yig cha

Zhonghua Renmin Gongheguo Yindu Gongheguo guan yu Zhongguo Xizang di fang he Yindu zhi jian de tong shang he jiao tong xie ding wen xian = Krung-hwa mi dmangs spyi mthun rgyal khab dang Hin-du spyi mthun rgyal khab gnyis nas Krung-goʾi Bod sa gnas dang Hin-duʾi bar gyi tshong ʾbrel dang ʾgrim ʾgrul skor gyi gros chod yig cha

 

 

Title:
Zhonghua Renmin Gongheguo Yindu Gongheguo guan yu Zhongguo Xizang di fang he Yindu zhi jian de tong shang he jiao tong xie ding wen xian = Krung-hwa mi dmangs spyi mthun rgyal khab dang Hin-du spyi mthun rgyal khab gnyis nas Krung-goʾi Bod sa gnas dang Hin-duʾi bar gyi tshong ʾbrel dang ʾgrim ʾgrul skor gyi gros chod yig cha
Other Titles:
Krung-hwa mi dmangs spyi mthun rgyal khab dang Hin-du spyi mthun rgyal khab gnyis nas Krung-goʾi Bod sa gnas dang Hin-duʾi bar gyi tshong ʾbrel dang ʾgrim ʾgrul skor gyi gros chod yig cha; 中華人民共和国, 印度共和国關於中國西藏地方和印度之間的通商和交通協定文獻 = Kruṅ-hwa mi dmaṅs spyi mthun rgyal khab daṅ Hin-du spyi mthun rgyal khab gñis nas Kruṅ-goʾi Bod sa gnas daṅ Hin-duʾi bar gyi tshoṅ ʾbrel daṅ ʾgrim ʾgrul skor gyi gros chod yig cha.
Abstract:
Bilingual (Chinese-Tibetan) collection of documents by the Chinese government and by Tibetan officials, including the Dalai Lama, the Panchen Lama, and the Kashag (Bkaʾ śag), etc. regarding trade and travel between Tibet and India.
Collection Name:
Lhasa Neighborhood Committee Number Three records
Subjects:
Boundaries; Commerce; International relations; Tibet Autonomous Region (China)--Commerce--India; Tibet Autonomous Region (China)--Relations--India; Tibet Autonomous Region (China)--Boundaries--India; China--Boundaries--India
Format:
books
Genre:
books
Place of Origin:
Beijing :
Publisher:
Min zu chu ban she,
Date:
1954
Physical Description:
71 pages ; 21 cm
Language:
Chinese
Catalog Record:
13014068
Digital Project:
Tibetan Studies Special Collections at Columbia University
Persistent URL:
https://dx.doi.org/10.7916/d8-8nth-cp13