Aboab, Isaac de Mattathias. (1685). Comedia de la vida y sucessos de Josseph. Columbia Digital Library Collections [Columbia University Libraries]. [Manuscript]. Retrieved from https://doi.org/10.7916/D8S4748F