Aboab, Isaac de Mattathias. "Comedia de la vida y sucessos de Josseph." Manuscript. 1685. Columbia Digital Library Collections [Columbia University Libraries]. Accessed 29 Nov 2022. https://doi.org/10.7916/D8S4748F