Search Constraints

Search Results

Kenpō Teiyō [Outline of the...

1. Kenpō Teiyō [Outline of the Constitution]

Hozumi, Yatsuka, 1860-1912
Kenpō satsuyō [Principles o...

2. Kenpō satsuyō [Principles of the Constitution]

Minobe, Tatsukichi, 1873-1948